توضیحات

در این جلسه به توضیح کلاس Database ارتباط با MySql در پروژه فریمورک MVC با PHP می پردازیم.


پی اچ پی php شی گرایی php oop php mvc mvc

مدرس دوره علی شیخ
مدت دوره 06:30:48
تعداد ویدیو 47

وضعیت دوره : کامل شده
قیمت دوره : 149,000 تومان

نظرات ارزشمند شما:

برای ارسال نظر ابتدا باید وارد سایت شوید

  • ممنون از شما.
   ببینید مدیریت خطا در php یا همان Exception Handling با دستور try catch انجام می شود.

   مبحث مدیریت Exception Handling به مواردی اشاره دارد که در یک برنامه ممکن است حالت خطا و اتفاق پیش بینی نشده ای رخ دهد.
   برای مدیریت خطا یا exception از دو بلوک try و catch استفاده می شود. به این صورت که بخشی از کد PHP که احتمال می دهیم خطا و یا exception را می تواند ایجاد کند، درون بلوک try قرار می دهیم. چنانچه exception موردنظر رخ دهد، کنترل برنامه به بلوک catch منتقل شده و دستورات موجود در آن را اجرا خواهد کرد.
   مثال:

   
   
   <?php
   //create function with an exception
   function checkNum($number) {
   if($number>1) {
   throw new Exception("Value must be 1 or below");
   }
   return true;
   }

   //trigger exception in a "try" block
   try {
   checkNum(2);
   //If the exception is thrown, this text will not be shown
   echo 'If you see this, the number is 1 or below';
   }

   //catch exception
   catch(Exception $e) {
   echo 'Message: ' .$e->getMessage();
   }
   ?>

   خروجی :
   Message: Value must be 1 or below

   دستور throw به اصطلاح Exception را صادر یا فراخوانی میکند