توضیحات

در این جلسه به توضیح نصب Bootstrap در پروژه ایجاد شده با لاراول می پردازیم.


طراحی وب طراحی سایت پی اچ پی php php oop php mvc mvc پایگاه داده laravel لاراول

مدرس دوره علی شیخ
مدت دوره 28:49:37
تعداد ویدیو 186

وضعیت دوره : کامل شده
قیمت دوره : رایگان

نظرات ارزشمند شما:

برای ارسال نظر ابتدا باید وارد سایت شوید

 • این ارور رو میده
  دقیقا همون کارهایی که تو فیلم ها انجام میدین برای کامپایل و نصب بوتسترپ رو انجام میدم ولی موقع npm eun dev این ارور رو میده:
  C:\xampp\htdocs\laravel_8_todo>npm run dev

  > @ dev C:\xampp\htdocs\laravel_8_todo
  > npm run development


  > @ development C:\xampp\htdocs\laravel_8_todo
  > cross-env NODE_ENV=development node_modules/webpack/bin/webpack.js --progress --config=node_modules/laravel-mix/setup/webpack.config.js

  C:\xampp\htdocs\laravel_8_todo\node_modules\webpack-cli\bin\cli.js:93
  throw err;
  ^

  Error: No valid exports main found for 'C:\xampp\htdocs\laravel_8_todo\node_modules\colorette'
  ←[90m at resolveExportsTarget (internal/modules/cjs/loader.js:611:9)←[39m
  ←[90m at applyExports (internal/modules/cjs/loader.js:492:14)←[39m
  ←[90m at resolveExports (internal/modules/cjs/loader.js:541:12)←[39m
  ←[90m at Function.Module._findPath (internal/modules/cjs/loader.js:643:22)←[39m
  ←[90m at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:941:27)←[39m
  ←[90m at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:847:27)←[39m
  ←[90m at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1016:19)←[39m
  at require (C:\xampp\htdocs\laravel_8_todo\node_modules\←[4mv8-compile-cache←[24m\v8-compile-cache.js:159:20)
  at Object.<anonymous> (C:\xampp\htdocs\laravel_8_todo\node_modules\←[4mautoprefixer←[24m\lib\autoprefixer.js:5:17)
  at Module._compile (C:\xampp\htdocs\laravel_8_todo\node_modules\←[4mv8-compile-cache←[24m\v8-compile-cache.js:192:30)
  ←[90m at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1160:10)←[39m
  ←[90m at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:976:32)←[39m
  ←[90m at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:884:14)←[39m
  ←[90m at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1016:19)←[39m
  at require (C:\xampp\htdocs\laravel_8_todo\node_modules\←[4mv8-compile-cache←[24m\v8-compile-cache.js:159:20)
  at C:\xampp\htdocs\laravel_8_todo\node_modules\←[4mlaravel-mix←[24m\src\components\Preprocessor.js:62:41
  at C:\xampp\htdocs\laravel_8_todo\node_modules\←[4mlaravel-mix←[24m\src\components\Preprocessor.js:77:31
  at global.tap (C:\xampp\htdocs\laravel_8_todo\node_modules\←[4mlaravel-mix←[24m\src\helpers.js:10:5)
  at C:\xampp\htdocs\laravel_8_todo\node_modules\←[4mlaravel-mix←[24m\src\components\Preprocessor.js:27:13
  at Array.forEach (<anonymous>)
  at Sass.webpackRules (C:\xampp\htdocs\laravel_8_todo\node_modules\←[4mlaravel-mix←[24m\src\components\Preprocessor.js:22:22)
  at ComponentFactory.applyRules (C:\xampp\htdocs\laravel_8_todo\node_modules\←[4mlaravel-mix←[24m\src\components\ComponentFactory.js:155:23)
  at C:\xampp\htdocs\laravel_8_todo\node_modules\←[4mlaravel-mix←[24m\src\components\ComponentFactory.js:66:48
  at C:\xampp\htdocs\laravel_8_todo\node_modules\←[4mlaravel-mix←[24m\src\Dispatcher.js:34:47
  at Array.forEach (<anonymous>)
  at Dispatcher.fire (C:\xampp\htdocs\laravel_8_todo\node_modules\←[4mlaravel-mix←[24m\src\Dispatcher.js:34:28)
  at Mix.dispatch (C:\xampp\htdocs\laravel_8_todo\node_modules\←[4mlaravel-mix←[24m\src\Mix.js:118:25)
  at WebpackConfig.buildRules (C:\xampp\htdocs\laravel_8_todo\node_modules\←[4mlaravel-mix←[24m\src\builder\WebpackConfig.js:90:13)
  at WebpackConfig.build (C:\xampp\htdocs\laravel_8_todo\node_modules\←[4mlaravel-mix←[24m\src\builder\WebpackConfig.js:23:14)
  at Object.<anonymous> (C:\xampp\htdocs\laravel_8_todo\node_modules\←[4mlaravel-mix←[24m\setup\webpack.config.js:29:38)
  at Module._compile (C:\xampp\htdocs\laravel_8_todo\node_modules\←[4mv8-compile-cache←[24m\v8-compile-cache.js:192:30)
  ←[90m at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1160:10)←[39m
  ←[90m at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:976:32)←[39m
  ←[90m at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:884:14)←[39m
  ←[90m at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1016:19)←[39m
  at require (C:\xampp\htdocs\laravel_8_todo\node_modules\←[4mv8-compile-cache←[24m\v8-compile-cache.js:159:20) {
  code: ←[32m'MODULE_NOT_FOUND'←[39m
  }
  npm ERR! code ELIFECYCLE
  npm ERR! errno 1
  npm ERR! @ development: `cross-env NODE_ENV=development node_modules/webpack/bin/webpack.js --progress --config=node_modules/laravel-mix/setup/webpack.config.js`
  npm ERR! Exit status 1
  npm ERR!
  npm ERR! Failed at the @ development script.
  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.

  npm ERR! A complete log of this run can be found in:
  npm ERR! C:\Users\reza\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2021-01-08T19_17_28_566Z-debug.log
  npm ERR! code ELIFECYCLE
  npm ERR! errno 1
  npm ERR! @ dev: `npm run development`
  npm ERR! Exit status 1
  npm ERR!
  npm ERR! Failed at the @ dev script.
  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.

  npm ERR! A complete log of this run can be found in:
  npm ERR! C:\Users\reza\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2021-01-08T19_17_28_736Z-debug.log

  • سلام وقت بخیر.
   ارور بصورت کلی گفته فایل export درست نیست.باید چک کنید. و روندی که توی قسمت laravel mix در دوره گفته شده را مشاهده کنید و فایل config هم چک کنید، import فایل ها هم بررسی کنید

  • سلام وقت بخیر.
   برای کار کردن با لاراول mix نیاز هست باهاش آشنا باشید که توی همین دوره گفته شده و همچنین با npm، که دوره اش توی سایت هست.
   ارور را چی هست؟؟ایا پکیج های پیش فرض را نصب کرده اید؟؟