نظرات ارزشمند شما:

برای ارسال نظر ابتدا باید وارد سایت شوید

 • اینطوری قشنگ تره :))

   document.querySelector('#post-list').addEventListener('click',function(e){
  
  //console.log(e.target);

  const ui = new Ui()

  if (e.target.classList.contains('delete')) {
  ui.deletPost(e.target)
  ui.showAlert('پست پاک شد', 'success')
  } else {
  ui.showAlert('برای حذف کردن پست روی X کلیک کنید' , 'warning')
  }

  e.preventDefault();
  })